Kako naučiti reći NE?

Zašto je teško reći DA stvarima koje volite da radite, ma koliko male one bile, a sa druge strane olako (ili možda ne baš olako) kažemo DA stvarima koje i ne želimo baš?

Puno je razloga zašto je ljudima teško da kažu NE drugim ljudima.

Među najčešćim, svakako spada želja da udovoljimo drugima da ih ne bismo povredili, osećaj neprijatnosti, strah od negativnih posledica, osećaj nametljivosti ako kažemo šta (ne) želimo i tome slično.

Nasuprot ovoj pasivnoj poziciji koju zauzimaju mnogi, ljudi se mogu ponašati i agresivno, neprijateljski, te tako zauzimaju jedan „laktaroški“ stav koji podrazumeva neuvažavanje prava i potreba drugih ljudi, s ciljem da dobiju ono što žele. U odnosu na takvo ponašanje, drugi ljudi najčešće zauzimaju odbrambeni stav, te se radije sklanjaju ili pak vraćaju „istom merom“, pre nego da se odluče da sarađuju.

Isto tako, ljudi nekada koriste manipulativne obrasce ponašanja kako bi dobili ono što žele, a da kod drugih isprovociraju osećanje krivice ili sažaljenje. Ukoliko manipulacija „ne prođe“ osoba može da postane otvoreno ljuta ili da se ponaša pasivno-agresivno (pretvara se da je ravnodušna).

Ovo su sve ponašanja koja nas odvraćaju od načina ponašanja (asertivno) u kom ćemo izražavajući svoja osećanja, zatražiti nešto što želimo ili reći NE kada nešto ne želimo.

Biti svestan sebe i svojih želja znači biti asertivan.

Prvenstveno je potrebno da čovek bude svestan svojih prava kao ljudsko biće, te da istovremeno, jednako, poštuje druge i njihove potrebe.

Reći NE onome što ne želite i DA onome što želite, odnosno biti asertivan, podrazumeva direktno i jednostavno izražavanje vlastitih potreba i osećanja, uzimajući u obzir i poštujući druge.

Pre nego što kažete NE, važno je da imate na umu sledeće:

1. Potrebno je da naučite koja su to prava koja kao ljudska bića imamo svi.

Pravo da:

 • tražim ono što želim
 • kažem ne
 • se predomislim
 • napravim grešku
 • odredim svoje prioritete
 • budem odgovoran/a za svoje postupke
 • kažem: „Ne znam.“
 • mislim svojom glavom
 • se ne pravdam
 • izrazim kako se osećam
 • se ne dopadam drugim ljudima…

Ovo su neka od osnovnih ljudskih prava. Dogodi se veoma često da zaboravimo koja su naša prava ili ih nikada nismo ni bili svesni. Stoga je važno imati na umu da ova ista prava imaju i drugi ljudi. To znači da svako od nas preuzima i odgovornost u vezi sa njima, odnosno njihovom primenom.

2. Budete svesni svojih osećanja i potreba.
Teško ćete asertivno komunicirati ako ne znate šta osećate i šta je to što želite, a šta ono što ne želite. Naime, važno je da znate da drugi ljudi ne mogu da čitaju Vaše misli i da ne znaju šta je to što Vi želite. Sami ih morate upoznati sa Vašim potrebama. Pre nego što pristanete ili odbijete nešto, zapitajte se da li je to ono što Vi zaista želite. Ukoliko je odgovor negativan, onda je najbolje da to i kažete sagovorniku.

3. Naučite da kažete NE.
Kada drugima kažemo NE, mi zapravo pokušavamo da postavimo granice. Ljudi često umeju da insistiraju uprkos tome što im kažemo NE, a nekada nam je prosto teško da kažemo NE iz straha da ne povredimo tuđa osećanja. Reći NE, a pri tome ne osećati krivicu, podrazumeva poznavanje osnovnih ljudskih prava. Ne izvinjavajte se što ste rekli NE onome što ne želite, to je Vaše pravo.

Slede neki „koraci“ koji će Vam pomoći da kažete NE ubedljivo, bez osećanja krivice, poštujući druge ljude i njihova prava:

 • Uspostavite direktan kontakt očima sa osobom.
 • Blago (ali samo blago) povisite ton.
 • Recite NE (ukoliko želite dajte razloge odbijanja).
 • Ukoliko je potrebno ponovite svoj stav.
 • (Opciono) Dajte alternativni predlog, kako bi se i Vaše i potrebe druge osobe uvažile.

Poslednji „korak“ koristite samo onda kada jednostavno pronalazite rešenje „na pola puta“.

Tekst za blog je napisala Vladanka Smolović, master psiholog

Vladanka: ‘Volim ljude i životinje, psihologiju (najviše organizacionu), smeh i šalu, zagrljaje, igranje, učenje, vežbanje i sve ostalo što me veseli i raduje!’

1 Comment

 1. […] Kako nauciti reci NE […]

Leave A Comment