Kako realizovati novogodišnje odluke?

Šta učiniti kako novogodišnje odluke ne bi ostale samo mrtvo slovo na papiru? Kako se pokrenuti i ostvariti ciljeve koje smo zacrtali za narednu godinu?

Ljudi svakodnevno donose različite vrste odluka, od toga gde pazare hranu, šta doručkuju, sa kim provode slobodno vreme, gde rade, preko boje garderobe koju nose, i tome slično.

Donošenje odluka složen je proces, u kom osoba vrši izbor između različitih aktivnosti koje preduzima kako bi ostvarila željene ciljeve. Ukoliko te odluke imaju značajan uticaj na naš život, njihovo donošenje može (a ne mora) predstavljati izrazito težak zadatak za pojedinca.

Razlozi zašto ljudi teško donose odluke su strah od neuspeha, ambivalentnost (postojanje i pozitivnih i negativnih emocija) prema cilju, perfekcionistički zahtevi, nemogućnost osobe da toleriše frustraciju kako bi ostvarila cilj, kao i mnogi drugi.

U osnovi donošenja dobre odluke stoji dobro postavljen cilj. Međutim, nije dovoljno samo postaviti cilj, neophodno je razmisliti o mogućim preprekama koje se nalaze na putu do cilja, te o veličini samog cilja, potrebnim resursima za ostvarenje, ishodu (pozitivnom ili negativnom), kao i tome da li je cilj u skladu sa osobinim vrednostima.

Kako biste postavljene ciljeve realizovali, izdvojte malo vremena. Ukoliko je neophodno, osamite se i na listu papira napišite odgovore na pitanja koja slede. Nakon toga, koristeći efikasnu tehniku za postavljanje ciljeva, formulišite svoj cilj i krenite u njegovu realizaciju.

Pitajte se: Koje su to prepreke (ljudi, novac, lokacija…) na koje mogu da naiđem prilikom ostvarivanja cilja? Pobrojte ih sve, i zapišite. Budite ih svesni.

Napravite spisak svih potrebnih resursa za ostvarenje cilja (stvari, podrška, znanje, novac, vreme…). Pitajte se: Šta je ono što već imam, a šta mi nedostaje?

Neka cilj što više oslikava vaše stvarne vrednosti, jer ga je tada lakše ostvariti. Naravno, moguće je postići i ciljeve koji nisu u skladu sa našim vrednostima, ali je to znatno teže, a isto tako, osećaćete mnogo manje zadovoljstva kada ih ostvarite.

Pitajte se: Da li ostvarenje ovog cilja važno za moj život? Da li je nametnut od strane drugih? Kako se to uklapa u moj život?
Postavite cilj u onom rangu u kom je moguće da ga ostvarite. Ukoliko je cilj „velik“, podelite ga na nekoliko ciljeva. Ako je pak cilj „premali“, spojite ga da drugim ciljem da bude veći.

Pitajte se: Koji je minimalni/prava mera/maksimalni nivo cilja?

Koristite SMART tehniku, koja sledi, za postavljanje ciljeva, a koja može da bude od velike pomoći na samom početku.

SMART kriterijumI za postavljanje ciljeva su:
Specific/specifičan – tako da osoba zna šta je to što želi da ostvari
Measurable/merljiv – tako da je moguće znati kada je cilj ispunjen
Action-oriented/aktivan – tako da osoba može da preduzme nešto povodom toga
Realistic/realističan – tako da bude dostižan
Time-bound/vremenski ograničen – tako da ima krajnji rok.

Kada definišete svoj cilj pomoću SMART tehnike, pitajte se:

Zašto želim da ostvarim taj cilj? – Ukoliko odgovor bude prštao od entuzijazma, na dobrom ste putu da taj cilj i ostvarite.
Da li cilj oslikava moje lične vrednosti, a ne vrednosti, koje su nametnute spolja, od strane drugih ljudi?
Da li je cilj formulisan afirmativno, u vidu pozitivne izjave? – Npr. bolja formulacija je: „Želim da se zdravije hranim.“, pre nego: „Moram da prestanem da jedem brzu hranu.“

Sad kada ste uvereni da je pred vama cilj koji je vredan pažnje i vremena koje ćete u njega investirati, kako bi se realizovao, pokušajte da se usmerite na ishod.

Pitajte se:
Da li je to ono što ZAISTA želim?
Šta očekujem da će se dogoditi kada ostvarim cilj?
Kako ću se osećati ukoliko ne ostvarim cilj?


Budite iskreni prema sebi. Ponovite ovaj potupak za svaki od ciljeva koje želite da stavite na vašu (novo)godišnju listu.
Uživajte u

Tekst za blog je napisala Vladanka Smolović, master psiholog.

Vladanka: ‘Volim ljude i životinje, psihologiju (najviše organizacionu), smeh i šalu, zagrljaje, igranje, učenje, vežbanje i sve ostalo što me veseli i raduje!’